Unternehmen

Początki CLAYTEC

 

Historia firmy Claytec rozpoczęła się w latach 70 – tych. Peter Breidenbach , jej założyciel pochodzi z rodziny architektów – bardzo aktywnych w dziedzinie tradycyjnych konstrukcji rzemieślniczych. Jego rodzice pracowali również w konserwacji zabytków. W 1975 zakupili oni  dom drewniany , w konstrukcji szachulcowej, z 1661 roku , który odrestaurowali.

W tym czasie budowanie z naturalnych materiałów oraz ich adaptacja do konserwacji zabytków – nie były jeszcze rozpowszechnione.  W okresie powojennym ,w budownictwie , rozpowszechniły się metody przemysłowe . Metody tradycyjne traktowane były z pogardą .

W przypadku remontów dawnych konstrukcji szachulcowych , metody tradycyjne ,   jednak nie traktowano jako przestarzałe. W 1978 r , pierwsze próby uzupełnień i tynkowania z użyciem gliny podjęto w zabudowaniach Theo Rieth w Viersen. Były to pierwsze doświadczenia w budowaniu z gliny. Peter  Breidenbach miał wówczas 15 lat , a jego kolega szkolny Ulrich Rohlen był kilka lat młodszy

 

CONSTRUKCJE Z GLINY – BREIDENBACH

 

Po zakończeniu szkoły Peter Breidenbach dokonał wyboru i  zajął się raczej praktyką niż teoretycznymi studiami.  Na początku lat 80- tych liczne grono interesowało się autentyczną naprawą domów konstrukcji szachulcowej i decydowało się na eksperymentowanie z metodami alternatywnymi dla nowych konstrukcji. Glina stała się w ten sposób materiałem wartościowym. W tym czasie , infrastruktura logistyczna , techniczna i intelektualna były jeszcze niedostatecznie rozwinięte. Rynek nie był gotowy.

Tak więc w wieku 21 lat Peter Breidenbach utworzył firmę budowlaną  „ Budownictwo z Gliny Breidenbach „ / Lehmbau Breidenbach / i rozpoczął prace na dużych budowach. Problemy prawa handlowego były rozwiązywane przy współpracy z przyjaciółmi działającymi w ochronie zabytków, w gronach uniwersyteckich oraz  związanych z kulturą. W 1985 roku firma była pierwszym  przedsiębiorstwem w Niemczech pracującym z gliną i została zarejestrowana jako rzemieślnicza w Izbie Rzemiosł w Dusseldorfie.

Od początku firma „ Lehmbau Breidenbach „ stosowała nowe maszyny stworzone specjalnie dla niej. W zasadzie , w tych czasach nie było żadnych nowoczesnych maszyn dla budownictwa z gliny. Równocześnie , zaczęto poszukiwać kompetentnych współpracowników. Wsród nich znalazł się Ulrich Rohlen , który rozpoczynał studia architektoniczne w Aachen oraz Michael  Peschgens  - obecnie             przedstawiciel w Badenii – Wirtenbergii.

LATA W RZEMIOŚLE

 

W    latach 80-tych liczne projekty były realizowane na terenie całych Niemiec. Konserwację zabytków prowadzono  głównie na terenach górzystych , gdzie istniały tradycje budownictwa szachulcowego. Lokalizacja nowych konstrukcji z gliny była wynikiem pionierskiego ducha kilku kierowników budów

Z biegiem czasu , możliwość wyboru pomiędzy różnymi technikami budownictwa z gliny pozwalała sprostać wymaganiom stawianym przez nowoczesne  budownictwo. W konstrukcjach szachulcowych mur z cegieł  z  gliny uzupełniał różne techniki wypełnienia. Lekka glina była stosowana od wewnątrz , dla izolacji starego muru , a na zewnątrz – w celu wypełnienia drewnianego szkieletu nowych konstrukcji. Szybko okazało się , że glina była przydatna zarówno do uzupełnień jak i dużych robót. Innymi  domenami  stosowania dotyczacymi  wyglądu i klimatu - stały się tynki gliniane.

Mieszanie odbywało się na miejscu budowy co wynikało nie tylko ze względów praktycznych ale i idealistycznych . Wymagało to jednak znacznych wysiłków organizacyjnych : glinę , piasek , słomę należało znaleźć w odpowiednich proporcjach na miejscu , a ponadto zapewnić  wodę bieżącą w dostatecznej ilości.

W tych czasach firma wzięła udział w renowacji znanego ratusza. Przykładem najwyższej klasy jest  też dom Romera 2-6 w Limbourgu datowany na 1289 rok. W czasie renowacji dom ten był klasyfikowany jako najstarsza konstrukcja szachulcowa w Niemczech. Wśród nowych projektów należy odnotować – osiedle ekologiczne i socjalne w Cologne- Chorweiler  - zaspół 18 budynków w konstrukcji szkieletowej.

KONIEC BUDOWANIA IN SITU

 

Realizacja projektu osiedla Cologne-Chorwweiler była jednocześnie punktem zwrotnym. Mimo rozmiaru  projektu ,nie był on ekonomicznie opłacalny w konwencji wykonywania in situ. Koszty , miejsce i czas doprowadziły do zastosowania prefabrykacji.

Stawiane wymagania zmierzały również w tym kierunku ; glina i dodatki nie gwarantowały jednakowych właściwości  materiałów do budowy, uzyskiwanych w wyniku  mieszania różnych materiałów in situ. Opcja przygotowania i  dostarczenia  gliny jako materiału finalnego , została zachowana. Stanowiło to jednocześnie krok do przodu, aby ustawić produkty i związane z nimi służby na rynku oraz wprowadzić promocję.

MARKA  CLAYTEC

 

Nazwa  CLAYTEC reprezentuje cały program : CLAY oznacza glinę ; TEC , technikę. Lejtmotywami są miłość do materiału i racjonalność techniki budowania. Marka jest gwarantem dla  piękna i ekspresji gliny jak również dla znajomości jej specyficznych własności technicznych.

Jej lansowanie jest synonimem znacznych wymagań. Od początku , proponowana była wysoka jakość środków komunikacji i informacji graficznej. Zróżnicowane treści szkoleń inspirują uczestników. Usługa dyskontowa rabatu powinna przekraczać standardy rynkowe.

MIEJSCE PRODUKCJI

 

Temperament Petera Breidenbacha kazał mu znaleźć miejsce wyjątkowe dla produkcji gamy wyrobów Claytec. Stara cegielnia zbudowana w 1908 roku oferowała szczególną atmosferę pozwalając na promieniowanie uroku aktywności i lokalnego zabarwienia.    A jednak autentyczność  , bardziej niż nostalgia , zdecydowały o wyborze tego miejsca  . Tam gdzie glina była używana do wypalania cegły będzie teraz stosowana do wytwarzania nowoczesnych materiałów. Większość produktów Claytec pochodzi z tego zakładu jak na przykład kolorowe tynki i  glina do ubijania  Przyległy budynek murarzy , socjalnie i historycznie symboliczny, zaadaptowany został na centrum seminaryjne i wystawiennicze.

Mimo całego przywiązania do tej starej cegielni współczesne wymagania zmuszają do przeniesienia części działalności poza zakład pozwalając przy okazji na zmniejszenie kosztów transportu.  Niektóre produkty z istniejącej gamy , są już wytwarzane w cegielniach i nowoczesnych mieszalniach.

Pierwszymi klientami produktów Claytec byli drobni przedsiębiorcy , rzemieślnicy , którzy ponownie odkrywali glinę dla siebie samych. Nie byli oni traktowani przez firmę Claytec jak konkurencja ,a byli postrzegani jako klienci z którymi tworzono układy partnerskie .Pierwsze szkolenie partnerów miało miejsce  w 1993 roku ,w starej cegielni.  Istota partnerstwa polegała na dystrybucji handlowej , związanej z wyłącznością dla rzemieślników oraz wsparciem technicznym i informacyjnym przez firmę Claytec.

Oprócz faktycznego punktu widzenia ,  istniała radość  współpracy z ludźmi zdecydowanymi działać poza utartymi szlakami. Odpowiedzialność , rzetelność i uczciwość stanowią żelazne zasady naszych współpracowników. Obecność  do tej pory 350 przedsiębiorstw partnerskich i około 150 sprzedawców  na terenie Niemiec świadczy o naszej wyrazistości w tych czasach.

FILOZOFIA PRZEDSIĘBIORSTWA

 

Nasze działania w przedsiębiorczości są zdeterminowane materiałem z jakim pracujemy, a jest to najstarszy materiał budowlany używany przez człowieka. Charakter i oddziaływanie tego materiału mają szczególną i unikalną głębię . Każda i każdy kto pracuje z gliną lub znajdzie się w pomieszczeniu z gliną – zdaje sobie z tego sprawę.     

 Ta głębia jest dominującą zasadą naszego przedsiębiorstwa. Nie jest ona jedynie rękojmią wiedzy i jakości, ale również naszym zbliżeniem do ludzi i rzeczy. Naszym celem jest konkretyzować projekty w sposób trwały z zachowaniem zasobów i respektując dziedzictwo kultury.  W ten sam sposób , naszymi podstawowymi troskami  są  dobro  naszych współpracownic i współpracowników , jak również realizacja projektów socjalnych , zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa.