Unternehmen

ZNAJOMOŚĆ GRUNTU – TO FUNDAMENT

Kiedy w 1984 roku firma  Lehmbau Breidenbach  rozpoczynała realizację budownictwa  z gliny stan wiedzy był taki -  jak w czasach powojennych. Od czasu standaryzacji norm w 1951 roku , glina jako materiał poszła w zapomnienie. Inne materiały były uprzywilejowane i rozwijane.

Od początku  celem firmy było wyprowadzenie gliny z  niszy pojedynczych zastosowań – przez kilku przedsiębiorców  i rzemieślników  i  wprowadzenie jej do struktur nowoczesnego budownictwa.

Aby takie przedsięwzięcie zwyciężyło , należało bezwzględnie przedstawić  rozwiązania budowlane na bazie gliny , które mogą być zastosowane w warunkach realnych i nowoczesnych konstrukcji.

Dla większości materiałów na bazie gliny należało  przede wszystkim określić  ich dane charakterystyczne. Wykonano testy odpowiadające pewnym normom – określające  właściwości  termiczne , akustyczne i odporność ogniową. Claytec  posiada  w ten sposób bazę norm akustycznych dla murów szachulcowych , które  dotychczas nie istniały.

Również , inne specyficzne właściwości tego materiału były studiowane. Bardzo ważne było dla firmy podkreślenie korzystnych wpływów gliny na wilgotność otoczenia oraz na substancje zapachowe. Pracami pionierskimi  w dziedzinie budownictwa było określenie pozytywnego wpływu gliny i innych materiałów naturalnych na aspekty związane z mikrobiologią. Również   znaczący temat izolacji wewnętrznej doprowadził do  przykładowego przetworzenia koncepcji ,  w znaczące reguły techniczne. Deklaracje środowiskowe na produkty / Environmental Product Declaration , EPD / są opracowywane. Aktualnie Claytec  opracowuje we współpracy z Bundesanstald fur Materialforschung und -  prufung  /BAM/  profesjonalne podstawy dla opracowania norm DIN dla materiałów na bazie gliny, wytwarzanych metodami przemysłowymi.