Unternehmen

Korporacja gliny e. V Weimar /DVL/ powstała w Kiel w 1992 r. Liczne osoby i firmy zgromadziły się w tym związku w celu promowania budownictwa z gliny. Cele DVL są ambitne : pełna informacja i stworzenie sieci  międzynarodowej , promocja szkolenia zawodowego  w sektorze budownictwa z gliny i stworzenie podstaw  dla normalizacji i obowiązkowych regulacji.

Claytec jest członkiem założycielem DVL. Firma  podtrzymuje korporację poprzez współpracę administracyjną i uczestnictwo we wszystkich ważnych projektach. Zrealizowanie koncepcji  kształcenia osób pracujących z gliną jest oczkiem w głowie firmy. Ten rodzaj kwalifikacji jest adresowany do rzemieślników mających już pewne doświadczenie , jak również do murarzy , którzy pracowali z gliną. Zdanie egzaminu pozwala na uzyskanie certyfikatu w lokalnej izbie rzemieślniczej . Daje to prawo do rejestracji w izbie rzemiosł i założenie firmy. Ten rodzaj kursów może być zarówno w Niemczech jak i np. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – w Abu Dhabi. Claytec jest również  zaangażowany w szereg projektów centralnych np. –w tworzenie norm. Architekt i pionier budownictwa z gliny z Darmstad – Franz Volhard zredagował w 1996 r , wspólnie z naszym współpracownikiem Ulrichem Rohlenem , teksty pierwszych uregulowań dla budownictwa z gliny. Te reguły dają możność realizowania budownictwa z gliny. W 1998 r. zostały one podjęte przez Niemiecki Instytut Budownictwa /DIBT/ i figurują jako hasłowe dyrektywy w budownictwie. Są one rekomendowane przez instytucje  Lander Allemand. Zostały one przetłumaczone na liczne języki i w 2007 r. przepisane przez Dr. Christofa Ziegerta. Aktualnie DVL kieruje inicjatywą rozwoju i wprowadzenia norm dla produktów oraz  kontroli stosowanych w budownictwie materiałów z gliny – tynków  i  glin rozdrobnionych.


CLAYTEC JEST CZŁONKIEM  ZAŁOŻYCIELEM  NASTĘPUJĄCYC INSTYTUCJI I KORPORACJI :

Dachverband Lehm e.V.     www.dachverband-lehm.de

Natureplus e.V   www.natureplus.org

Berufsverband  Deutscher Baubiologen VDB e. V.   www.baubiologie.net

Sentinel-Haus Institut   www.sentinel-haus.eu