Unternehmen

Firma Claytec prowadzi działalność od 1984 roku. Na przestrzeni 30 lat, dzięki pasji i wysiłkowi  właściciela – Petera Braidenbacha stała się ona wiodącą firmą w Europie, w dziedzinie budownictwa z gliny.

 

Wyrosła na doświadczeniu rzemieślników i stale rozwijając własne technologie firma Claytec bierze udział w stowarzyszeniach, organizuje kursy i szkolenia, uczestniczy w opracowywaniu norm i zasad budownictwa z gliny.

 

Pierwszy kontakt firmy BTM z firmą Claytec miał miejsce w 1993 r. podczas konferencji w Portugalii. Inspiracją tego spotkania był referat wygłoszony przez Petera Braidenbacha w którym przedstawił realizowaną przez siebie współczesną koncepcję posługiwania się tradycyjnym materiałem jakim jest glina.

 

Od tamtego czasu właściciele firm utrzymują przyjacielskie stosunki, które w 2014 roku zaowocowały zawartym porozumieniem o przedstawicielstwie. Stwarza to nowe perspektywy dla rozwoju tej dziedziny w Polsce.

 

 

W Polsce firma  CLAYTEC jest reprezentowana przez firmę

 

BTM dr Jurkiewicz, jako CLAYTEC POLSKA.
Tel/fax (+48) 55 249 85 52,
kom.: (+48) 602 134 273.